Aden Bilişim Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi’nde kaydı doğrulanmış bir sitedir

Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ’in yürürlüğe girmesiyle daha önceden bir internet sitesi vasıtasıyla rahatlıkla elektronik yolla ticaret yapabilen işletmeler, Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi’ne (ETBİS) kayıt olmak suretiyle artık daha dar bir alanda ve daha fazla yükümlülük altında bu iştigallerini sürdürecekler. Belirli şartları taşıyan elektronik ticaret işletmeleri için öngörülen birtakım yükümlülükler, anılan işletmelerin daha kapsamlı düzenlemeler yapmasını ve en önemlisi, ETBİS adı verilen bir elektronik sisteme kayıtlı bulunmasını ve yine birtakım bildirim yükümlülüklerine uyması gerektirmektedir. Bu yazımda düzenlemeler kapsamında kimlerin ETBİS’e kayıt zorunluluğu bulunduğu ve bu mükelleflerin kayıtlarını ne şekilde yaptırabileceği ele alacağım

Elektronik Ticaret Sitelerinin ETBİS’e Kayıt Zorunluluğu

11.08.2017 tarihli ve 30151 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ”in “Kapsam” başlıklı 3. maddesinde hangi ticari işletmelerin tebliğ kapsamındaki düzenlemelere tabi olduğunu belirtmiştir. Buna göre e-posta, telefon araması, kısa mesaj veya elektronik ortamda doğrudan iletişime geçmeye yarayan veya benzeri yollarla bireysel iletişim araçları vasıtasıyla yapılan sözleşmelerdeki hizmetleri sağlayan işletmeler ve aracı hizmet sağlayıcıları haricinde kalan ancak internet üzerinde mal veya hizmet satışına yönelik sözleşme yapılmasına ve sipariş verilmesini sağlayan işletmeler tebliğ kapsamındadır. Diğer bir deyişle bir telefon operatörünün müşteriyi aramak suretiyle sunmuş olduğu kampanya tebliğ kapsamına girmemekte, ancak, internet sitesi üzerinden alışveriş yapılan bir marka tebliğ kapsamında değerlendirilmektedir.

Aynı doğrultuda Tebliğ’in 5. maddesi ETBİS’e kayıt olma zorunluluğu taşıyan işletmelerin genel özelliklerine işaret etmektedir. Eğer işletmeniz;

  • Kendisine ait elektronik ticaret ortamında faaliyet gösteren bir hizmet sağlayıcısı,
  • Aracı hizmet sağlayıcısı veya,
  • Yurt içinde bulunan ve yurt içinde elektronik ticaret faaliyetinde bulunmayan ancak yurt dışındaki bir aracı hizmet sağlayıcısı vasıtasıyla elektronik ticaret faaliyeti yürüten bir hizmet sağlayıcısı

ise ETBİS’e kayıt olmak zorunluluğunuz bulunmaktadır. Her ne kadar Tebliğ yürürlükte olsa da Geçici Madde 1 gereği ETBİS kayıtları 1 Aralık 2017 tarihi itibarıyla başlayarak 30 gün sürmektedir. Yani 31 Aralık 2017 tarihine kadar elektronik ticaret yapan işletmeler ETBİS sistemine kayıt olmak durumundadır. 31 Aralık 2017’den sonra faaliyete geçecek olan işletmeler ise, Tebliğ’in 5. maddesi gereği faaliyete geçmeden önce ETBİS’e kaydolmalıdır.

ETBİS’e Nasıl Kayıt Olunur?

Gerçek kişiler tarafında yapılacak bildirimlerin kendileri veya yetkili temsilcileri; tüzel kişiler tarafından yapılacak bildirimlerin ise yetkili temsilcileri tarafından yapılması gerekmektedir. Burada yetkili temsilciden anlaşılması gereken, Şirket adına e-devlet işlemleri yapabilen şirket imza yetkilisidir.

ETBİS’e kaydolacak ve bildirimde bulunacak gerçek kişi veya tüzel kişi tacirler için MERSİS ve vergi kimlik numarası, esnaf ve sanatkarlar için T.C. kimlik numarası ve vergi kimlik numarasının, elektronik ticaret veya aracılık faaliyetinde bulunulan mobil uygulama veya alan adının bilinmesi gerekmektedir.
İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan firmaların ‘eticaret.gov.tr’ adresinden kayıt işlemelerini tamamlamaları mümkündür. Kayıt işlemleri aşağıdaki adımlar izlenmek suretiyle yapılabilecektir:

  • Kayıt işlemi için öncelikle e-ticaret.gov.tr adresine girdikten sonra ETBİS giriş ekranına tıklanması gerekmektedir.
  • E-devlet kapısı ekranından, şirket yetkilisi veya bildirim yükümlüsü gerçek kişi/temsilcisi tarafından ‘T.C. kimlik numarası’ ve ‘e-devlet şifresi’ ile sisteme giriş sağlanacaktır.
  • Daha önce girilen bilgiler varsa burada gözükecektir, yeni kayıt açmak için ‘Yeni kayıt ekle’ denildikten sonra şirket bilgilerin girilmesi ile ‘Detay Gör’ seçeneği seçilerek kayıt işlemlerine devam edilmesi gerekmektedir.
  • Açılan ekrandan ‘Hizmet Sağlayıcı’ seçilerek ‘Yeni kayıt ekle’ ile ilerlenmesi gerekmektedir. Burada internet sitesinin adresi, mobil uygulamanın adı ve hizmet sağlayıcı bilgilerinin girişinin yapılması gerekmektedir.
  • Bu işlemler tamamlandıktan sonra, işletme adı, MERSİS ve vergi numaraları yeni açılan bölüme girilecektir. Yurt dışına satışların olması halinde ‘Sınır Ötesi e-ticaret Satışı’ kutucuğunun işaretlenmesi gerekmektedir. Sınır ötesi e-ticaret faaliyetinde bulunulması halinde ülke ve ödeme yöntemi bazında yıllık ticaret hacmi belirtilecektir. Bu bilgilerin girişi yapıldıktan sonra sayfanın sol tarafında kırmızı ünlem işaretli bölümlerin tamamının doldurulması gerekmektedir.
  • Bu kapsamda, e-ticaret sitesi üzerinden satılan mal ve hizmetler ile ilgili bilgilerin girişi, sıfır/ikinci el ürün satılıp satılmadığı, ayrıca fiziksel bir mağazanın bulunup bulunmadığı, B2B, B2C, C2C veya B2G gibi iş modellerinden hangisi ile çalışıldığı, ödeme yöntemlerinin belirtilmesi, Kayıtlı Elektronik Posta bilgilerinin girilmesi Ödeme/Elektronik Para Kuruluşu olarak çalışılan kurumların belirtilmesi, birden fazla ödeme sistemi ile çalışılıyorsa, bu kurumların ayrı ayrı eklenmesi, çalışılan kargo firmalarının üye işyeri numarası ile belirtilmesi, e-ticaret altyapı sağlayıcılarına ilişkin bilgilerin girilmesi, çalışılan yurtiçi ve yurtdışı bankaların eklenmesi, kişisel verilerin ve müşteri bilgilerinin tutulduğu veri tabanının bulunduğu ülke ve şehir bilgilerinin girilmesi, depolar ve üretim yerleri bilgilerinin girişi gerekmektedir.

Platform üzerinden gerekli bilgilerin sağlanarak belirtilen adımlar tamamlandıktan sonra ‘Kabul Et ve Onayla’ seçeneği seçilerek işlemler onaylanacak, kayıt işleminin onaylanması için bekleme aşamasına geçilecektir.

e-Ticaret operasyonlarınızı nasıl hızlandırabilirsiniz?
e-Ticaret operasyonlarınızı ve ön muhasebenizi yönetmek Aden’in birçok özelliği ile daha kolay:

e-Ticaret Entegrasyonu
Banka Entegrasyonu
Online Tahsilat

https://www.eticaret.gov.tr/siteprofil/7854276647451635/wwwadenbilisimcomtr

Katagori
Etiket
HEMEN ARA